Tadeusz Borowski Opowiadania. na maturze z polskiego

Problematyka egzystencjalna i etyczna-życie w obozie koncentracyjnym. Charakterystyka głównego bohatera, narracji w utworze. Kryzys tradycyjnych norm i wartości. Doświadczenia obozowe. Pojęcia: łagier, człowiek zlagrowany, obóz koncentracyjny, behawioryzm.