Szekspir na maturze z polskiego

Szekspir jako reformator teatru, nowatorstwo formalne sztuk Szekspira, Makbet jako dramat o władzy, tragizm bohaterów Makbeta, motywy ich postępowania, watki egzystencjalne w Makbecie i w Hamlecie.