Symbolizm w poezji Jana Kasprowicza, Bolesława Leśmiana. na maturze z polskiego

Symbolizm w literaturze. Przedstawiciele: Ch. Baudelaire Oddźwięki, A. Rimbaud Moja Samogłoski. J. Kasprowicz Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach. Pojęcia: symbolizm, dandyzm, poeta przeklęty