Słowacki - poeta i autor Kordiana na maturze z polskiego

Formy i tematy poezji Juliusza Słowackiego.(Grób Agamemnona, Hymn, Sumiennie), poezje Słowackiego jako głos w dyskusji o sytuacji Polski i Polaków i jako zapis jego doświadczeń egzystencjalnych, winkelriedyzm w Kordianie, ból świata głównego bohatera dramatu, Kordian jako zapis ewolucji bohatera romantycznego.