Sławomir Mrożek Tang.o na maturze z polskiego

Tango jako utwór o rodzinie i wartościach. Motyw buntu. Wymowa utworu.Tango jako dramat. Pojęcia: groteska, dramat absurdu. Aluzje literackie. Motyw formy, tańca. Etapy buntu Artura. Charakterystyka postaci. Rządy Edka. Obraz pokoleń.