Sarmatyzm w literaturze polskiej. na maturze z polskiego

Zjawisko sarmatyzmu w kulturze baroku - formy literackie, autorzy, (Jan Chryzostom Pasek, Wespazjan Kochowski, Wacław Potocki), sposoby autokreacji i obraz wroga w Transakcji wojny chocimskiej Wacława Potockiego, wpływ zjawiska sarmatyzmu na kulturę polską, pojęcia: sarmatyzm, ksenofobia, pamiętnik, przedmurze chrześcijaństwa.