Renesans - Jan Kochanowski jako najwybitniejszy poeta polskiego renesansu na maturze z polskiego

Jana Kochanowskiego recepty na życie (Pieśń IX, O żywocie ludzkim, Na dom w Czarnolesie, Pieśń XXV), wątki autotematyczne w twórczości Kochanowskiego i nawiązania do antyku (Pieśń XXIV), tematyka i forma fraszek Kochanowskiego (Raki, Na lipę), Treny jako wyraz żalu ojca po starcie córki i jako przemyślany cykl poetycki, pojęcia: fraszka, tren, pieśń.