Publicystyka oświeceniowa w walce o naprawę Rzeczpospolitej na maturze z polskiego

Rola prasy i druków ulotnych w kulturze oświecenia, zjawisko propagandy w publicystyce oświeceniowej, wybrane programy naprawy Rzeczpospolitej (Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski).