Pogranicza literatury. Jan Paweł II Pamięć i tożsamość. na maturze z polskiego

Pojęcia: esej, personalizm.