Pogranicza literatury. Esej. na maturze z polskiego

Czesław Miłosz Ziemia Urlo, Zbigniew Herbert Sienna. Pojęcia: esej, personalizm,