Pogranicza literatury. Dziennik. na maturze z polskiego

Witold Gombrowicz Dziennik. Leopold Tyrmand Dziennik1954. Pojęcia: dziennik