Poezje Horacego na maturze z polskiego

Horacy a poeci greccy, tematy i formy poezji Horacego, Horacego recepta na życie (Oda IX), pojęcia: parafraza, przekład, pieśń, , topos wiecznej sławy (Oda XXX) .