Lista pytań dla zagadnienia: Poezja Zbigniewa Herberta.