Poezja pokolenia Nowej Fali. na maturze z polskiego

Literatura po 1968 r. Poezja Nowej Fali (Stanisława Barańczaka, R. Krynicki, E. Lipska, A. Zagajewski). Pojęcia: ironia, parodia, poezja lingwistyczna, nowomowa.