Poezja Mirona Białoszewskiego. na maturze z polskiego

Interpretacja wierszt M.Białoszewskiego no. Mironczarnia, Szare eminencje zachwytu. Zabawa słowem, neologizmy, specyficzna konstrukcja wiersza. Tematyka utworów. Pojęcia: nurt lingwistyczny.