Poezja Leopolda Staffa. na maturze z polskiego

Interpretacja wierszy Leopolda Staffa np. Kowal, Deszcz jesienny Przedśpiew. Leopold Staff jako poeta czterech epok. Inspiracje nietzscheańskie, dekadenckie, klasyczne, franciszkańskie.