Poezja księdza Jana Twardowskiego. na maturze z polskiego

Interpretacja wybranych wierszy, np. Na wsi, Stwarzał. Pomieszanie sfer sacrum i profanum. Zachwyt nad światem. Gra słów. Elementy filozofii franciszkańskiej.