Poezja K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego. na maturze z polskiego

Przeżycia wojenne i ich odbicie w poezji. Odrodzenie wzorców i mitów romantycznych w poezji. Charakterystyka poezji K.K. Baczyńskiego i T. Gajcego. Miejsce człowieka w historii Pojęcia: katastrofizm generacyjny, katastrofizm historiozoficzny, pokolenie Kolumbów, apokalipsa spełniona.