Poezja Czesława Miłosza. na maturze z polskiego

Interpretacja wybranych wierszy np. Campo di Fiori, W Warszawie, Traktat poetycki, Który skrzywdziłeś. Charakterystyka poezji. Rozważania na temat roli poety i poezji. Obraz okupacji w poezji. Pojęcia: heroizm, apokalipsa spełniona, katastrofizm, poeta moralista, klasycyzm.