Poezja Bolesława Leśmiana. na maturze z polskiego

Interpretacja wybranych wierszy Bolesława Leśmiana np. W malinowym chruśniaku, Dusiołek, Dziewczyna, Urszula Kochanowska. Pojęcia: bergsonizm, neologizmy, erotyk, ballada, symbolizm.