Podstawowe pojęcia. na maturze z polskiego

Przemiany cywilizacyjne po I wojnie światowej. Nowe nurty artystyczne i ich reprezentanci. Mit rewolucji w literaturze. Założenie estetyki szoku i przypadku. Pojęcia: dadaizm, freudyzm, kubizm, surrealizm, fenomenologia, psychoanaliza, kolaż, mit rewolucji