Podłoże filozoficzne. Manifesty i hasła epoki. na maturze z polskiego

Nazwy epoki i ich znaczenie ( Młoda Polska, symbolizm, dekadentyzm, modernizm, fin de siecle, impresjonizm) Filozofowie inspirujący artystów epoki: Fryderyk Nietzsche, Henri Bergson, Artur Schopenhauer, Pojęcia: bergsonizm, nietzscheanizm, dekadentyzm, nirwana, modernizm, irracjonalizm, secesja, Cyganeria artystyczna, bohema.