Periodyzacja historii literatury na maturze z polskiego

Zagadnienie definicji epoki historyczno-literackiej, podział epok literackich według Juliana Krzyżanowskiego.