Panorama twórczości Adama Mickiewicza na maturze z polskiego

Pan Tadeusz jako polska epopeja narodowa, obraz tradycji szlacheckich w Panu Tadeuszu, miejsce Pana Tadeusza w świadomości czytelników po Powstaniu listopadowym, Pan Tadeusz jako apoteoza ojczyzny, obrazy przyrody w Sonetach krymskich, wartość literacka Sonetów...(Stepy Akermańskie, Burza), Sonety jako zapis doświadczenia wygnania, ludowość w balladach Mickiewicza (To lubię)