Panorama poezji barokowej - formy i motywy na maturze z polskiego

Motywy wanitatywne w poezji barokowej (Daniel Naborowski, Marność, Krótkość żywota), charakterystyka dworskiej konceptystycznej poezji miłosnej (Jan Andrzej Morsztyn, Do panny, Do trupa, Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej...) , pojęcia: konceptyzm, sonet, oksymoron, antyteza.