Obraz rewolucji w Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. na maturze z polskiego

Obraz obozu rewolucjonistów i szańców arystokratów w Nie-Boskiej Komedii, interpretacja ostatniej sceny dramatu, rekonstrukcja racji w sporze Pankracego z Hrabia Henrykiem.