Norwid i rewizja romantyzmu. na maturze z polskiego

Obraz sztuki romantycznej w Vade -mecum (Klaskaniem mając obrzękłe prawice), Zadania artysty i sztuki (Promethidion, Fortepian Szopena) .