Molier i krytyka obyczajów na maturze z polskiego

Klasycystyczność Świętoszka, rodzaje komizmu, obraz dewocji w Świętoszku, nowatorstwo komedii Moliera.