Mity w Biblii na maturze z polskiego

Interpretacja fragmentów Księgi Rodzaju jako mitu i jako przykładu poezji biblijnej, literacka wizja stworzenia świata i człowieka w Biblii, biblijny opis upadku pierwszych ludzi, podobieństwa i różnice greckiej i hebrajskiej wizji początków.