Mity Greków i Rzymian na maturze z polskiego

Mity - próba definicji i typologii, sposoby interpretacji mitów, mity w kulturze XX w., mitologia Greków jako źródło toposów, mitologia jako źródło związków frazeologicznych podział świata na sfery sacrum i profanum, pojęcia: mit, archetyp, topos, czas świecki i święty,