Miron Białoszewska Pamiętnik z powstania warszawskiego. na maturze z polskiego

Obraz okupacji w prozie M. Białoszewskiego. Pamiętnik z powstania warszwskiegoa możliwości języka. Pojęcia: poezja lingwistyczna, deheroizacja, utwór autobiograficzny.