Lista pytań dla zagadnienia: Metody analizy tekstów lirycznych, schematy analizy i interpretacji, analiza błędów popełnianych podczas interpretacji.