Metody analizy tekstów lirycznych, schematy analizy i interpretacji, analiza błędów popełnianych podczas interpretacji. na maturze z polskiego