Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka. na maturze z polskiego

Portret kobiety w literaturze XIX wieku i jego dwudziestowieczne przemiany. Tematyka emancypacji, wątki feministyczne w powieściach dwudziestolecia. Cechy poetyki powieści psychologicznej i obyczajowej- Kuncewiczowa, Nałkowska . Obraz starości i wyobcowania kobiety w twórczości Kuncewiczowej. Pojęcia: czas psychologiczny, feminizm, powieść psychologiczna, realizm psychologiczny.