Ludzie bezdomni. S. Żeromski na maturze z polskiego

Charakterystyka głównych bohaterów powieści. Problemy ideowe Ludzi bezdomnych i ich związki z hasłami pozytywistów. Znaczenie rozdartej sosny i innych symboli w utworze Żeromskiego. Narracja w powieści. Naturalizm, realizm, symbolizm i impresjonizm w powieści Żeromskiego. Znaczenie pojęcia bezdomność w utworze. Tomasz Judym jako nowy typ bohatera. Cechy powieści modernistycznej. Pojęcia: żeromszczyzna,