Literatura emigracyjna. W. Gombrowicz Trans- Atlanty na maturze z polskiego

Trans- Atlantyk jako nawiązanie do Pamiętników J.Ch. Paska i Pana Tadeusza A. Mickiewicza.Dekonstrukcja mitów narodowych w utworze Gombrowicza.Forma polska według Witolda Gombrowicza. Groteska w utworze.