Impresjonistyczne wiersze Kazimierza Przerwy- Tetmajera, Jana Kasprowicza. na maturze z polskiego

Interpretacja wierszy Kazimierza Przerwy- Tetmajera np. Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym), Jana Kasprowicza ()Impresjonizm w malarstwie i literaturze: przedstawiciele, charakterystyka kierunku. Środki stylistyczne charakterystyczne dla poezji impresjonistycznej. Pojęcia : synestezja.