Henryk Sienkiewicz Potop na maturze z polskiego

Portret szlachty, Sarmatów. Elementy eposu, baśni, westernu. Pojęcia: stylizacja archaizująca, powieść przygodowa, powieść historyczna.