Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem. na maturze z polskiego

Moralny wymiar utworu. Deheroizacja postaw wojennych.Pojęcia; reportaż literacki, wywiad, holokaust, deheroizacja.