Gustaw Herling Grudziński Inny świat. na maturze z polskiego

Problematyka egystencjalna i etyczna-życie w łagrach i lagrach. Kryzys tradycyjnych norm i wartości. Doświadczenia obozowe- zachowanie człowieka w sytuacji ekstremalnej. Charakterystyka narracji. Pojęcia: łagier, człowiek zlagrowany, gułag.