Filozofia grecka na maturze z polskiego

Wybrane zjawiska filozofii greckiej: Sokratesa ideal medrca, idealizm Platona, stoicyzm i epikureizm jako hellenistyczne recepty na życie, zagadnienia źródeł filozofii, pojęcia: filozofia, stoicyzm, epikureizm, metafora jaskini Platona.