Eposy Homera na maturze z polskiego

Iliada i Odyseja jako przykłady eposu, budowa i cechy stylistyczne dzieł Homera, współistnienie świata bogów i ludzi, eposy Homera jako źródło toposów, pojęcia: epos, porównanie homeryckie, apostrofa, inwokacja.