Dramat antyczny na maturze z polskiego

Religijna geneza tragedii, budowa teatru greckiego, definicja tragedii, dramat bohatera tragedii, tragizm Edypa, pojęcia: dytyramb, tragedia, komedia, fatum, hamatria, hybris, katharsis, zasada decorum, zasada trzech jedności, konflikt tragiczny,