Dekadentyzm w poezji Kazimierza Tetmajera. na maturze z polskiego

należy zwrócić uwagę na postawę Tetmajera- postawę dekadencką, stosunek do świata oraz sposób, w jaki ją wyrażał, odrzucenie wartości przez swoich poprzedników; podmiot liryczny-pesymista i melancholik, uciekający w nirwanę,hedonistyczne doznania oraz sztukę; Ważne pojęcia: dekadentyzm, impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm, neoklasycyzm, secesja.