Cierpienia młodego Wertera. na maturze z polskiego

Portret psychologiczny bohatera Cierpień, wizja natury w Cierpieniach..., obraz społeczeństwa w dziele Goethego pojęcia; werteryzm, powieści epistolarna, weltschmerz, sentymentalizm, ksiązki zbójeckie .