Budowa i treść Boskiej Komedii Dantego na maturze z polskiego

Treść i forma tekstu Dantego, Boska Komedia jako tekst na granicy średniowiecza i renesansu, wizja piekła, symbol i alegoria w tekście Dantego,