Bogurodzica jako jeden z najstarszych zabytków literatury polskiej na maturze z polskiego

Budowa Bogurodzicy, motyw deesis w tekście, archaizmy, Bogurodzica na tle polskiej średniowiecznej poezji religijnej., pojęcia: deesis, pasja, pieta, plankt.