Awangarda krakowska, futuryści. na maturze z polskiego

Przedstawiciele i program grup. Charakterystyka grup poezji Juliana Przybosia. Pojęcia: awangarda, formizm, futuryzm