Albert Camus Dżuma. na maturze z polskiego

Podstawowe założenia filozofii egzystencjalnej. Charakterystyka postaw bohaterów wobec zagrożenia chorobą. Interpretacja dżumy jako zła, absurdu życia. Dżuma jako powieść parabola. Pojęcia: absurd, egzystencjalizm, mit o Syzyfie