Adam Mickiewicza. Dziady cz.III na maturze z polskiego

Mickiewicza Dziadów część III - przegląd koncepcji historiozoficznych (mesjanizm, prometeizm), analiza formalna wybranych fragmentów tekstu (Prolog, Widzenie, Wielka Improwizacja), obraz społeczeństwa w dramacie Mickiewicza, obraz Rosjan, miejsce Dziadów części III w kulturze polskiego romantyzm, Dziady części III jako dramat romantyczny,